Souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 
cz en
Facebook Menu

Podmínky čištění a reklamační řád

Vážení zákazníci, zdvořile Vás žádáme o pozorné pročtení podmínek čištění oděvů. Každý rok čelí čistírna oděvů Daja stále větším výzvám ve svém oboru. Práce se stává složitější díky stále novým tkaninám a kombinacím. To představuje řadu problémů v péči o oděvy i textil. Aby si čistírna oděvů Daja udržela tempo, aktivně řeší neustále nové výzvy k zachování dokonalosti oděvu.

Podmínky smlouvy o údržbě věci

(chemického nebo mokrého čištění) dohodnuté mezi zhotovitelem (čistírnou) a objednatelem (zákazníkem)

V souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb. upozorňuje čistírna oděvů zákazníka na nevhodnou povahu věci předané k provedení chemického či mokrého čištění (nevhodnost nebo absence příkazu k provedení chemického či mokrého čištění). Toto může mít za následek, že se po provedené službě na převzaté věci mohou objevit charakterové vlastnosti, vzniklé rozdílnou kvalitou materiálového složení, označení či opotřebení. Z těchto důvodů čistírna oděvů nemůže vzhledem k technickým a provozním možnostem zaručit bezchybné poskytnutí služby.

Vzhledem k tomu, že zákazník na provedení služby trvá, nemá práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu na předané věci. Zákazník potvrzuje, že pochopil všechny předané informace a upozornění týkající se možnosti poškození předané věci pracovníky čistírny oděvů a na poskytnutí služby trvá.

Číslo zakázky:Druh výrobku:Datum:
Popis možnosti poškození:
E-mail:Telefon:
Podpis zhotovitele (čistírna oděvů):Podpis objednatele (zákazník):
|
 

Naše ocenění

Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění
Šipka